Kontakty z dziećmi, czyli jak być rodzicem w trakcie rozwodu?

Kontakty z dziećmi, czyli jak być rodzicem w trakcie rozwodu?

Podjęcie decyzji o rozwodzie ma wpływ nie tylko na małżonków, ale również ich dzieci. Niestety wiele par nie potrafi porozumieć się w kwestii dzielenia opieki. W takim wypadku to do sądu należy uregulowanie opieki oraz kontaktów z dziećmi. Jednak jak to wygląda w praktyce?

Czym są kontakty z dziećmi?

W trakcie trwania rozwodu sąd musi ustalić, z którym z małżonków pozostaną dzieci (w Polsce opiekę najczęściej otrzymuje matka). Jeżeli drugiemu rodzicowi nie zostały odebrane ani ograniczone prawa rodzicielskie to ma on prawo utrzymywać kontakty z dziećmi. Przez to pojęcie rozumie się w wyznaczonym terminie i na określony czas przejmuje opiekę nad potomkami.
Sprawa może skomplikować się z dwóch powodów. Pierwszy z nich ma miejsce wtedy, kiedy rodzic sprawujący stałą opiekę stara się nie dopuszczać do kontaktów z dziećmi.
Natomiast drugi występuje, kiedy rodzic mający czasami zająć się dziećmi nie chce tego robić lub systematycznie zmienia godziny i daty spotkać.
Niezależnie od sytuacji dzięki zabezpieczeniu kontaktów z dziećmi podczas rozwodu pozwala zadowolić obie strony sporu.

Co to jest zabezpieczenie kontaktów z dziećmi?

Rozwodzący się rodzice przede wszystkim powinni wziąć pod uwagę dobro dzieci. Trudno jednak zacząć współpracować i działać jednomyślnie, kiedy kluczową rolę odgrywają negatywne emocje. Aby pociechy miały kontakt z obojgiem rodziców, należy zabezpieczyć z nimi kontakty.
We wniosku rozwodowym można umieścić odpowiednią adnotację dotyczącą tego, jak według powoda (osoba składająca pozew) powinna zostać rozpatrzona opieka nad dziećmi w trakcie trwania rozwodu. Istnieje również możliwość złożenia takiego wniosku oddzielnie lub w odpowiedzi na pozew
Podczas formułowania wniosku należy uwzględnić dobro nie tylko dziecka, ale również swoje, ponieważ jeśli dotychczasowe ustalenia będą dobrze funkcjonowały, sąd na ostatecznej rozprawie może pozostawić je bez zmian.

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi?

Napisanie wniosku o zabezpieczenie najlepiej rozpocząć od skorzystania z porady prawnej. Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym rozwieje wszystkie wątpliwości i pomoże napisać pozew, który będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje. Może on również reprezentować powoda podczas rozprawy.
W samym dokumencie należy ująć szczegółowe oczekiwania powoda tj. w jakie dni i jakich godzinach chciałby się widywać z dziećmi. Powód powinien również uwzględnić we wniosku okres wakacji, ferii zimowych oraz świąt.

Więcej na stronie Kancelarii https://dm-adwokaci.pl/uregulowanie-opieki-nad-dzieckiem-w-porozumieniu-rodzicielskim-a-w-wyroku-rozwodowym/

Czy podczas zabezpieczania kontaktów z dziećmi konieczna jest pomoc prawna?

Na uwadze należy mieć głównie to, że rozwód najczęściej jest okresem dość burzliwym. Sprzeczający się rodzice często nie są w stanie dojść do porozumienia w żadnej kwestii.
Uzyskane porady prawne pozwolą obu stronom postępowania dowiedzieć się jakie prawa i obowiązki im przysługują.
Poza tym pomoc adwokata może okazać się niezbędna, gdy drugi rodzic nie będzie przestrzegał ustalonych terminów spotkań.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*