Warto zadbać o prawnika, ponieważ rozwód niesie ze sobą wiele skutków prawnych

Kancelaria adwokacka ma bardzo szeroki zakres usług. Można się do niej zwrócić o pomoc w każdej sprawie dotyczącej prawa karnego, gospodarczego lub cywilnego. Sprawa rozwodowa to również zadanie dla doświadczonego prawnika.

Szeroka wiedza i doświadczenie

Rozwód to nie tylko traumatyczne doświadczenie dla każdego z małżonków. Wiąże się z nim również wiele ważnych skutków prawnych na przyszłość, dlatego więc przed złożeniem takiego pozwu, warto dowiedzieć się o jego konsekwencjach. Nikt lepiej tego nie wyjaśni. Jak zawodowy adwokat lub radca.

Taki prawnik ma wiedzę szersza niż na przykład to, co znajduje się w prawie rodzinnym lub internecie. Bazuje na doświadczeniu i orzecznictwie w podobnych sprawach, komentarzach lub innych publikacjach dostępnych wyłącznie dla profesjonalistów. Poza tym wie, jak to. co się tam znajduje zinterpretować na korzyść swojego klienta.

Sąd decyduje o dzieciach i alimentach

Pozew o rozwód może złożyć każdy z małżonków w Sądzie Okręgowym najbliższym miejscu zamieszkania. Aby został orzeczony, sąd musi stwierdzić zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego pomiędzy partnerami. A wtedy ustaje na przykład wspólnota majątkowa, a zamiast niej, ma się do czynienia z rozdzielnością majątkową. To sprawia, że byli małżonkowie posiadają tylko własne finanse. Dlatego, gdy po rozwodzie mąż lub żona wezmą na przykład pożyczkę lub kredyt, to sami potem go spłacają. Sprawa rozwodowa prowadzi również do tego, że po niej byli małżonkowie ustawowo już po sobie nie dziedziczą. Natomiast na wiosek któregoś z nich, sąd może także podzielić wspólny majątek, a gdy będą nadal mieszkać razem, określić także warunki korzystania z jednej nieruchomości.

Adwokat lub radca przyda się również, gdy toczy się sprawa rozwodowa, ponieważ w końcowym orzeczeniu znajdą się również decyzje sądu dotyczące sytuacji niepełnoletnich dzieci małżonków. Ustala on bowiem zasady prawa rodziców do opieki, orzeka, gdzie będą mieszkać oraz wypowiada się również czasem o sposobach kontaktu z drugim rodzicem.

Jeżeli nie mamy do czynienia z końcem małżeństwa bez orzekania winy, postępowanie rozwodowe zajmuje się także ustaleniem małżonka winnego rozpadu związku. A to z kolei może spowodować koszty finansowe dla strony uznanej winną, ponieważ to ona będzie płacić alimenty na dzieci. Może też zostać obciążony konieczność płacenia alimentów dla współmałżonka, gdy on przedstawi dowody, że znacznej niekorzystnej zmianie uległa jego sytuacja finansowa.

Spokój i wygoda

Jak widać na tych kilku tylko przykładach, adwokat lub radca mogą bardzo przydać się w czasie postępowania rozwodowego. Poza tym prawnik zapewni też tak zwany święty spokój i wygodę, ponieważ to on musi dbać o pilnowanie wszystkich terminów. Jego zadaniem jest również odpisywanie na wszelkie  pisma. A już na sali rozpraw, może poinstruować, jak się zachować, co zeznać, a co może lepiej zostawić tylko dla siebie. Trzeba również pamiętać, że gdy jednej ze stron rozwodu pomaga kancelaria prawna, to ta druga jest od razu na nieco gorszej pozycji.

Czytaj więcej na stronie Adwokatów https://dm-adwokaci.pl

Leave a comment

Your email address will not be published.


*