Czym są opłaty sądowe?

Każda osoba, która zdecyduje się na założenie sprawy sądowej musi liczyć się z uiszczeniem tzw. opłaty sądowej. Zasady pobierania opłat są określone w ustawie o kosztach sądowych. Zróżnicowana jest chociażby ich wysokość. Podlegają im wszelkie czynności sądowe, które są wymienione bezpośrednio we wspomnianej ustawie.

Opłaty sądowe – w jakich sytuacjach należy je uiścić?

Sąd to miejsce, w którym najczęściej walczy się o swoje prawa lub też o dobre imię. Opłatę będzie trzeba uiścić m.in. w przypadku:

  • pozwu,
  • apelacji i zażalenia,
  • skargi kasacyjnej,
  • skargi o wznowienie postępowania,
  • interwencji głównej oraz ubocznej,
  • sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Związane jest to również z wieloma różnymi wnioskami. Mowa m.in. o wniosku o ogłoszenie upadłości, wykreślenie z księgi wieczystej czy też wszczęcie postępowania nieprocesowego.

Opłaty sądowe – na jakie rodzaje można je podzielić?

Każda kancelaria prawna rozwieje wątpliwości klienta i podpowie mu, z jakimi konkretnie opłatami sądowymi będzie musiał się zmierzyć w swojej sprawie. Informacje pozyskane bezpośrednio z kancelarii będą w stu procentach sprawdzone i rzetelne, dlatego można im ufać. Opłaty sądowe można jednak podzielić na trzy podstawowe rodzaje, a mianowicie:

  • opłatę stałą (dotyczy spraw o prawa niemajątkowe, wynosi minimum 30 złotych, a maksimum 5000 złotych),
  • opłatę podstawową (dotyczy spraw, które nie zaliczają się do opłat stałych i stosunkowych. Minimum 30 złotych),
  • opłatę stosunkową (dotyczy spraw o prawa majątkowe, wynosi 5 procent i 2 procent w postępowaniach grupowych. Minimum 30 złotych, a maksimum 100 tysięcy złotych).

Prawnik przekaże takie informacje już na samym wstępie współpracy, więc zainteresowani będą mogli się na to przygotować i na pewno przykro się nie rozczarują. Radca prawny to bardzo duża pomoc przy prowadzeniu różnorodnych spraw sądowych, ponieważ można je rozstrzygnąć na własną korzyść, a przy okazji nikt nie zostanie wprowadzony w błąd, np. w zakresie obowiązujących opłat sądowych.

Opłata sądowa a jej wysokość

Ważną kwestią dla wszystkich zainteresowanych osób będzie również wysokość opłaty sądowej. Cała opłata pobierana jest wtedy, gdy dotyczy pozwu lub pozwu wzajemnego, ale też wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego. Opłata w wysokości 75 procent pobierana jest w sytuacji, w której sprawa dotyczy wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty. Połowę opłaty płaci się, gdy zgłasza się sprzeciw od wyroku zaocznego, a 25 procent, gdy jest to pozew w postępowaniu nakazowym lub też pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Najmniejsza opłata wynosi 20 procent i tyczy się spraw związanych z interwencjami ubocznymi lub też zażaleniami. Wszelkie zawiłości wyjaśni klientom wybrany adwokat, więc z pewnością opłaca się skorzystać z jego profesjonalnych usług. Dzięki temu każdy dowie się, ile będzie musiał zapłacić za rozpoczęcie danej sprawy, w jaki sposób uiścić opłatę i w jakim terminie należy to zrobić. Samodzielne działanie może zakończyć się fiaskiem, dlatego nie warto unikać kancelarii prawnych. 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*