Rozwód z orzeczeniem o winie, a alimenty od byłego małżonka

Ubieganie się o rozwód stanowi złożony proces, który niesie za sobą pewne konsekwencje. Dotychczasowe powiązanie małżonków, w tym między innymi kwestie majątkowe lub opieka nad dziećmi, nie muszą być anulowane w momencie orzeczenia sądu, lecz często rozstrzygane są także po zakończeniu postępowania. Niemal każdy adwokat przestrzega, że rozwód z orzeczeniem o winie otwiera małżonkowi, który nie był winny rozkładowi pożycia, między innymi drogę do ubiegania się o alimenty.

Rozwód i kwestie alimentacyjne

Orzeczenie o rozwodzie wydaje sąd, stwierdzając, że w świetle prawa związek małżeński pomiędzy osobami ustaje. Sama treść orzecznictwa jest bardzo istotna, ponieważ to od niej zależeć będą dalsze stosunki pomiędzy byłymi małżonkami – także w kontekście finansów. Warto bowiem wiedzieć, że jeżeli rozwód zakończy się orzeczeniem o wyłącznej winie rozkładu pożycia przez jednego z małżonków, wówczas drugi z nich w szczególnych przypadkach może ubiegać się o świadczenia alimentacyjne. Roszczenie dotyczące alimentów można złożyć wyłącznie w sytuacji regulowanej przez prawo.

Orzeczenie o winie istotnym przedmiotem rozprawy

Rozstrzygnięcie kwestii, który z małżonków winny jest rozkładowi pożycia następuje w momencie orzeczenia rozwodu. Zasądzenie świadczeń alimentacyjnych od małżonka winnego rozkładowi pożycia wobec drugiego z małżonków może być przedmiotem tej samej rozprawy, bądź jej następstwem. Rozwód z orzekaniem o winie otwiera jednej ze stron drogę do ubiegania się o alimenty w przypadku znalezienia się w niedostatku. Tylko małżonek, który nie był winny rozkładowi pożycia według wyroku sądu może starać się o to świadczenie – winny rozkładowi nie może ubiegać się o alimenty od byłego małżonka, nawet gdy znajdzie się w niedostatku.

Dowiedz się więcej ze strony Kancelarii Adwokackiej https://dm-adwokaci.pl

Kiedy obowiązek płacenia alimentów na małżonka wygasa?

Zasądzone w konsekwencji rozwodu alimenty należą do świadczeń tymczasowych, a obowiązek ich płacenia przez małżonka winnego rozkładowi pożycia wygasa w określonych okolicznościach. Jedną z nich jest zawarcie przez małżonka pobierającego świadczenie alimentacyjne nowego związku małżeńskiego. Pieniądze na utrzymanie byłego małżonka można przestać przesyłać także w sytuacji, gdy od orzeczenia rozwodu upłynęło 5 lat. W tym jednak wypadku należy pamiętać, że sąd przedłużyć może obowiązek płacenia alimentów – może mieć to związek z wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak choroba uniemożliwiająca podjęcie pracy.

Konsultacje u specjalisty od prawa

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących rozwodu oraz świadczenia alimentacyjnego od byłego małżonka warto zaciągnąć opinii specjalisty. Profesjonalne porady prawne w obszarze rozwodu najczęściej świadczone są bowiem osobom, które dopiero przygotowują się do rozprawy przed sądem. Pomoc specjalisty istotna będzie zarówno w sferze informacyjnej, jak i w obszarze obsługi prawnej. Odpowiednio zredagowany wniosek o zasądzenie alimentów, a także wskazanie wszystkich przesłanek do orzeczenia świadczenia na rzecz małżonka niewinnego rozkładowi pożycia są istotne podczas wnioskowania do sądu.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*