Kiedy pracodawca może zwolnić swojego pracownika?

Kiedy pracodawca może zwolnić swojego pracownika? 

Pracodawca ma jak najbardziej prawo do zwolnienia swojego pracownika, niemniej jednak wyłącznie w wybranych sytuacjach. Niekiedy do zwolnienia zatrudnionego, dochodzi jeszcze na etapie okresu próbnego, nierzadko zdarza się to jeszcze podczas jego trwania. 

Częste powody, dla których pracodawcy zwalniają pracowników 

1. Brak jakichkolwiek zdolności interpersonalnych 

W wielu przypadkach pracownik musi ściśle współpracować z resztą zespołu, aby móc dobrze wykonać powierzone mu zadanie. Jeśli nie potrafi współpracować ze współpracownikami nie jest nazbyt dobra, wówczas cała firma może być mało wydajna, a co za tym idzie nie odnosić sukcesów. Nieumiejętność pracy w zespole to dosyć częsta przyczyna zwolnień pracowników, albo nieprzedłużenia im umowy. 

2. Słabe wyniki w pracy 

Pracodawcy bardzo często poddają analizie osiągane przez konkretnego pracownika wyniki pracy. Dzięki temu określają jego skuteczność. Jeżeli porównają dane z pozostałymi pracownikami, zatrudnionymi na takim samym stanowisku, mogą uznać, iż wyniki konkretnego pracownika są niesatysfakcjonujące. Wówczas mogą go wysłać na dodatkowe szkolenie albo zwolnić. 

3. Brak zaufania do konkretnego pracownika 

Istnieje sporo powodów, dla których pracodawca może nie mieć zaufania do konkretnego pracownika, nawet jeśli je wcześniej miał. Może to być chociażby CV zawierające nieprawdziwe dane. Pracownik mógł zapewniać, iż ma właściwe wykształcenie i doświadczenie, tymczasem to było kłamstwo. Pracodawca może stracić również zaufanie do pracownika, jeśli ten nie wykonuje zadań w wyznaczonym terminie. 

4. Zlekceważenie polecenia służbowego 

W niektórych wypadkach pracownikowi może zdarzyć się zlekceważenie polecenia wydanego przez pracodawcę. Wydaje się mu, iż wie lepiej. Niemniej jednak tego typu działanie może się skończyć poważnymi stratami w firmie. Nie wykonanie zadania w taki sposób, jak zażyczyło sobie tego szefostwo, albo zwlekanie z ich zrobieniem, to częsty powód, dla którego pracodawcy zwalniają pracowników. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy zostaliśmy słusznie zwolnieni, pomoc może Adwokat Wrocław prawo pracy. Istotne pozostaje to, aby pracodawca zwolnił nas zgodnie z prawem, o co może zadbać prawnik Katowice prawo pracy

W jakich sytuacjach pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć umowy swojemu pracownikowi?  

  • w chwili, gdy pracownikowi zabraknie maksymalnie 4 lat do osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego,
  • podczas odbywania urlopu przez pracownika, albo każdej nieobecności w pracy, która zostanie usprawiedliwiona,
  • kobiecie będącej w ciąży, jak i podczas odbywania urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, czy macierzyńskiego. 

Ochrona pracownika w wieku emerytalnym

Ochrona pracownika wygasa w momencie osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego. Osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie, która osiągnęła wiek emerytalny, zostaje automatycznie pozbawiona wszelakiej ochrony przed ewentualnym wypowiedzeniem. Taka osoba może zostać zwolniona bez żadnego problemu, niemniej jednak wypowiedzenie umowy powinno zostać uzasadnione, tak jak w innych wypadkach. 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*