Czym jest rozdzielność majątkowa?

O rozdzielności majątkowej nazywanej także intercyzą, w szczególności słyszą pary, które niedługo staną na ślubnym kobiercu. Od paru lat zmieniło się podejście do tego rodzaju umowy. Jest to rozwiązanie na które decyduje się spora część narzeczonych, dla których jest to rodzaj zabezpieczenia mającego na celu ochronę finansów obu stron. Rozdzielność majątkowa sprawia, że w obrębie małżeństwa nie ma jednej wspólnoty majątkowej, a funkcjonują dwie, całkiem oddzielne. Jeśli nie dojdzie do rozdzielności majątkowej, małżonkowie w chwili wstępowania w związek małżeński tworzą wspólne gospodarstwo, które między sobą dzielą – ponoszą również odpowiedzialność za zobowiązania współmałżonka.

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa jest rodzajem umowy sporządzanej w formie aktu notarialnego, na mocy której po zawarciu związku małżeńskiego powstają dwa odrębne majątki małżonków, którymi każda ze stron zarządza samodzielnie. O rozdzielności majątkowej mówi się na ogół przed ślubem, jednak tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, by intercyzę podpisali małżonkowie z wieloletnim stażem. W tym celu wystarczy zawrzeć u notariusza umowę majątkową lub wnieść pozew do sądu. Aby umowa mogła powstać, wymagana jest zgoda i współdziałanie obu stron. Intercyza może obowiązywać od dnia podpisania, ale równie dobrze od określonej daty, w tym również wstecznej. Po wprowadzeniu intercyzy, każdy z małżonków ma własny majątek, którym swobodnie dysponuje. Jednocześnie nie ma prawa do zarządzania zasobami wchodzącymi w skład majątku drugiego małżonka. Strony nie mają obowiązku wzajemnego informowania się o stanie swoich finansów ani o tym, jakie posiadają zobowiązania finansowe.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Od 20 stycznia 2005 roku istnieje możliwość dokonania rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Odmienność tego rodzaju umowy od standardowej intercyzy ujawnia się dopiero w momencie ustania małżeństwa lub ustania rozdzielności majątkowej. Wówczas małżonek, którego dorobek z istotnej przyczyny jest mniejszy, może ubiegać się od drugiej strony wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa. Do okoliczności, które umożliwiają ubieganie się jednej strony o wyrównanie dorobków zalicza się między innymi konieczność wychowania dzieci, czy zły stan zdrowia, które to uniemożliwiały uzyskiwanie wyższych dochodów. Jeśli byli małżonkowie nie dojdą w tej kwestii do wzajemnego porozumienia, sprawę może rozstrzygnąć sąd.

Rozdzielność majątkowa na mocy wyroku sądu

Okazuje się, że zgodnie z prawem występują okoliczności, w których do uzyskania rozdzielności majątkowej wcale nie jest wymagana zgoda obu stron. Intercyza może być bowiem wprowadzona wyrokiem sądowym. Dzieje się tak, kiedy jeden z małżonków prowadzi hulaszczy tryb życia, bezmyślnie wydaje pieniądze pozbawiając rodzinę środków do życia, popadł w długi czy jest uzależniony od gier hazardowych. Wówczas sąd może zasądzić intercyzę i w sentencji wyroku oznacza, od jakiej daty będzie ona obowiązywała.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*