Prawo spadkowe – co powinieneś wiedzieć?

Choć śmierć bliskiej osoby jest wstrząsającym przeżyciem dla najbliższych i rodziny zmarłego, często wkrótce po pochówku spada na nich szereg dodatkowych obowiązków, związanych z kwestiami spadkowymi i formalnościami, które się z nimi kryją. Aby uniknąć kłopotów, mogących się kryć za zawiłym prawem spadkowym, warto zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami. 

Zachowek – co to jest i dla kogo?

Mimo iż spadkodawca ma w pełni wolną wolę w kwestii dysponowania swoim majątkiem, prawo zabezpiecza również członków najbliższej rodziny testatora (czyli osoby, której wola jest zapisana w testamencie). W tym celu wymyślono zachowek, czyli uprawnienie bliskich spadkodawcy do żądania zapłaty określonego ułamka wartości spadku od osób, które go otrzymały ich kosztem. Swoje prawo do zachowku można wyegzekwować poprzez pisemną ugodę o zapłacie zachowku lub na drodze pozwu sądowego o zapłatę zachowku. Do otrzymania zachowku uprawnieni są członkowie najbliższej rodziny, a więc:

  • zstępni (potomkowie),
  • małżonek,
  • rodzice,

którzy zostali pominięci w zapisach testamentowych. W ściśle określonych przepisami sytuacjach spadkodawca może pozbawić wybranych członków rodziny prawa do zachowku. 

Stwierdzenie nabycia spadku – pierwszy krok do jego otrzymania

Stwierdzenie nabycia spadku jest formalnym potwierdzeniem praw do spadku. Szczególnie zainteresowani mogą nim być spadkobiercy, zapisobiercy oraz wierzyciele, zarówno spadkodawcy, jak i spadkobiercy. Wszystkie te osoby są zresztą uprawnione do uzyskania stwierdzenia nabycia spadku. Dla spadkobiercy jest on jednym z dwóch sposobów na udowodnienie swoich roszczeń co do przedmiotu spadku i pozwala mu np. domagać się spłaty należności od dłużnika spadkodawcy, jest on także podstawą do ujawnienia siebie jako nowego właściciela nieruchomości przed sądem prowadzącym księgę wieczystą. Zapisobiorcy pozwoli zaś na wykazanie swoich praw co do części spadku przed spadkobiercą i domaganie się wykonania zapisu. Wierzycielom zaś uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku pozwoli na dochodzenie spłaty swoich należności, zarówno zaciągniętych przez spadkodawcę, jak i spadkobiercę, od spadkobiercy (w pierwszym przypadku, jako dziedziczącego również długi, a w drugim, jako dowód, że posiada on majątek, pozwalający na spłatę zobowiązań).

Zapoznaj się z informacjami na ten temat na stronie Kancelarii Adwokackiej:
https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe/

Testament – 3 najpopularniejsze rodzaje

Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale w prawie przewidziano trzy rodzaje testamentów, o jednakowej mocy prawnej. Są to:

  1. Testament notarialny – popularny rodzaj testamentów. Dokonuje się go w obecności notariusza, jako akt notarialny. Wymagana jest data sporządzenia dokumentu i podpis, zarówno sporządzającego testament, jak i notariusza.
  2. Testament własnoręczny – musi być w całości spisany własnoręcznie, nie wymaga obecności świadków, lecz jedynie czytelności, podpisu i daty sporządzenia. 
  3. Testament ustny – wymaga obecności co najmniej dwóch świadków i urzędnika z Urzędu Gminy lub Stanu Cywilnego. Szczególnie wykorzystywany, jeśli stan zdrowia nie pozwala na własnoręczne sporządzenie testamentu. Spisany przez urzędnika, zawiera w sobie datę, oraz podpisy świadków i testatora. 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*