Prawo spadkowe – czy dziecko może dziedziczyć?

Zdarza się, że zgodnie z ustawowym porządkiem dziedziczenia, jak również na mocy testamentu, spadek dziedziczy małoletnie dziecko. W takich przypadkach konieczne jest działanie jego opiekunów prawnych, którymi najczęściej są rodzice. Jak zadbać o interes dziedziczącego dziecka?

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Małoletni może dziedziczyć spadek tak jak dorosły. Zgodnie z ogólną zasadą, przedstawiciel ustawowy dziecka, czyli najczęściej rodzic, w ciągu 6. miesięcy od momentu dowiedzenia się o tytule dziedziczenia powinien złożyć w imieniu dziecka oświadczenie o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu – przed notariuszem lub sądem. Jeśli jednak takie oświadczenie nie zostanie złożone, dziecko dziedziczy spadek w dobrodziejstwem inwentarza.

Oznacza to, że dziedziczenie następuje jedynie do wysokości długów spadkowych. Jeśli więc długi spadkowe przewyższą aktywa, dziecko nie będzie miało obowiązku ich spłaty. Trzeba jednak pamiętać, że odpowiedzialność za długi nie ogranicza się do odziedziczonych aktywów – spadkobierca odpowiada do ich wysokości, jednak z całego swojego majątku, co może spowodować dodatkowe komplikacje. Wobec tego w przypadku, gdy długi spadkowe najprawdopodobniej przewyższą aktywa, najlepszym rozwiązaniem będzie odrzucenie spadku w imieniu dziecka – we wskazanym, sześciomiesięcznym terminie.

Dodatkową komplikacją występującą w przypadku dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza, czyli do wysokości aktywów spadkowych, jest konieczność sporządzenia spisu inwentarza przez komornika. Koszty tej czynności wchodzą w skład długu spadkowego, dodatkowo go powiększając. W wielu sytuacjach najrozsądniejszym wyjściem będzie więc, jak już wspomnieliśmy, odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, warto poprosić o radę prawnika – adwokat prawo spadkowe Poznań rozwieje wszelkie wątpliwości i pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie.

Zgoda sądu opiekuńczego na odrzucenie lub przyjęcie spadku

Ze względu na doniosłość zarówno odrzucenia spadku w całości, jak i jego przyjęcia wprost, ustawa wymaga zgody na tę czynność sądu opiekuńczego. Brak tej zgody powoduje nieważność oświadczenia złożonego przez opiekuna dziecka, a co za tym idzie, może skutkować przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Warto więc pamiętać o konieczności uzyskania zgody sądu – aby mieć pewność, że wniosek został sporządzony i złożony w sposób prawidłowy, najlepiej skorzystać z pomocy prawnika – adwokat Poznań, którego specjalizacją jest prawo spadkowe, zadba o interesy Twoje i Twojego dziecka i wyjaśni wszelkie wątpliwości.

Na czas toczącego się postępowania w tej sprawie bieg sześciomiesięcznego terminu zostaje zawieszony, dzięki czemu nie musimy się martwić jego upływem. Po uzyskaniu zgody tego sądu należy złożyć stosowne oświadczenie przed sądem spadkowym – sama zgoda nie skutkuje bowiem automatycznym odrzuceniem spadku lub jego przyjęciem wprost.

Dziedziczenie przez dziecko nienarodzone

Dziedziczyć może nie tylko małoletni. Ustawa przewiduje także możliwość dziedziczenia przez dziecko, które w chwili otwarcia spadku jeszcze się nie narodziło. W chwili otwarcia spadku dziecko musi już być poczęte, a jego zdolność dziedziczenia zależy od tego, czy urodzi się żywe. W sytuacji więc, gdy dojdzie do wcześniejszego przerwania ciąży wskutek poronienia bądź jeśli dziecko urodzi się martwe, jego część spadku przypadnie pozostałym spadkobiercom zmarłego spadkodawcy. Jeśli natomiast umrze już po porodzie – tę część spadku odziedziczą jego spadkobiercy ustawowi, czyli, co do zasady, jego rodzice.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*