Stosunek pracy- jak go zakończyć?

Podjęcie się pracy nie jest obecnie trudnym zadaniem. Oferty występujące na rynku są bowiem na tyle zróżnicowane, że każda osoba znajdzie wśród nich coś dla siebie. Z podejmowaniem pracy wiąże się wiele obowiązków, które muszą zostać spełnione przez obie strony umowy. Obok tradycyjnego wypłacania wynagrodzenia, poprzez świadczenia urlopowe, aż do odpowiedniego… wypowiedzenia pracy. To odbywać może się na bazie wielu możliwości, a z inicjatywą wypowiedzenia może wyjść zarówno pracownik, jak i pracodawca. O czym mowa?

Wypowiedzenie umowy

Jedną z najczęściej stosowanych form ustania stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy. Choć jest to praktyka wykorzystywana, to niewielu pracowników wie, że prawo do wypowiedzenia nie leży jedynie po stronie pracodawcy. To także zatrudniony może złożyć ten dokument w dziale kadr. Wówczas w zależności od przepracowanego okresu pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia. Mogą być to odpowiednio 3 miesiące, miesiąc i dwa tygodnie. Dopiero po tym czasie stosunek pracy finalnie ustaje.

Porozumienie stron

Za najbardziej bezkonfliktową formę przerwania pracy uznaje się rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Wówczas dochodzi do podpisania dokumentu przez pracownika i pracodawcę, który jasno określa, że strony dogadały się co do zaistniałej sytuacji. Zatrudniony, który planuje się zwolnić nie może korzystać z dni wolnych na poszukiwanie pracy, jednakże zakład nie utrudnia mu odejścia z miejsca dotychczasowego zatrudnienia. Wzory tej formy wypowiedzenia można znaleźć w Internecie.

2 Comments

  1. Ja nie miałam wyboru, sami mnie zwolnili

  2. Pierwsza praca dopiero przede mną.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*