Darowizna samochodu krok po kroku

Samochody, podobnie jak każda inna rzecz ruchoma i nieruchoma, może podlegać czynności darowizny. Jedna ze stron przekazuje wszelkie prawa do użytkowania danej rzeczy nieodpłatnie wraz z prawem własności. Z racji tego, iż przepisy nie precyzują, co może podlegać darowiźnie, z odpowiednio sporządzoną umową możemy udać się do wydziału komunikacji i zarejestrować samochód na siebie.

 

Kto może złożyć darowiznę?

 

W tym przypadku również przepisy nie nakładają żadnych ograniczeń, więc zarówno obdarowanym jak i darczyńcą mogą być osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, spółki prawa handlowego a także instytucje. Nie ma również ograniczeń co do ilości obdarowanych. Przepisy nie odnoszą się w tym względzie tylko do samochodów, a do każdej rzeczy poddanej darowiźnie.

 

Jak ma wyglądać umowa darowizny?

 

Tutaj również jest kilka warunków. Pierwszym z nich jest naturalnie dokładne określenie danych pojazdu jak w umowie kupna sprzedaży, czyli numeru rejestracyjnego, numeru nadwozia a także rocznika, marki i modelu. Dodatkowo umowa darowizny samochodu musi zawierać jego wartość. W przypadku darowizn przekazywanych osobom niespokrewnionym posłuży to jako wyznacznik co do określenia wysokości należnego podatku. Wśród osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od darowizn należy wskazać takich krewnych jak małżonek, krewni wstępni i zstępni, pasierb, rodzeństwo a także ojczym lub macocha. Oni nie muszą zapłacić podatku, jednak umowa darowizny tak, czy inaczej powinna wskazywać wartość przekazywanego przedmiotu, w tym przypadku samochodu.

2 Comments

  1. Polecam wszystkim gotowe wzory umów z Internetu, wtedy nikt się nie przyczepi

  2. Korzystałam z tych porad kiedy rodzice przekazywali mi samochód, pani w Urzędzie Skarbowym potwierdziła te informacje

Leave a comment

Your email address will not be published.


*