Utrata pracy- co trzeba wiedzieć na ten temat?

Utrata pracy- co trzeba wiedzieć na ten temat?

Rozpoczęcie pracy wiąże się z dopełnieniem wielu formalności, a to dopiero początek. Obowiązkowe badania przez lekarza medycyny pracy, czy szkolenie BHP to tylko niektóre z nich.

Także podczas trwania stosunku pracy do rąk pracownika trafia wiele dokumentów, które musi podpisać w związku z zatrudnieniem. Tak jest również podczas utraty pracy. Co trzeba wiedzieć na temat ustania stosunku pracy w danym zakładzie?

Złożenie wypowiedzenia

Na rynku istnieje wiele typów umów, które można zawrzeć z pracodawcami. Skupimy się na umowie wykonywanej na czas nieokreślony. Stosunek pracy w jej przypadku może się zakończyć zarówno na wniosek pracownika, jak i pracodawcy. Warto powiedzieć, że wzór wypowiedzenia umowy o pracę to element, który obowiązkowo powinien przejrzeć każdy z pracowników. W przypadku otrzymania dokumentu od pracodawcy łatwo można zweryfikować jego prawomocność, a w razie nieścisłości- żądać ich wyjaśnienia. Przyczyna wypowiedzenia umowy powinna być przekazana do wiadomości pracownika najpóźniej w dniu złożenia wypowiedzenia- musi być ona konkretna, zrozumiała, a przede wszystkim prawdziwa.

Obowiązujące okresy wypowiedzenia

Umowa na czas nieokreślony to stosunek pracy, który dodatkowo chroniony jest przez obowiązujące okresy wypowiedzenia. Zależą one od stażu pracy pracownika i wynoszą od 2 tygodni do 3 miesięcy. Wówczas pracownik zobowiązany jest wykonywać swoje zadania zawodowe. Może także wykorzystać zaległy urlop, który przysługuje mu z tytuły odbywanego stosunku pracy.

2 Comments

  1. Przyda mi się przejrzeć wzór wypowiedzenia.

  2. Czekam na swoją umowę na czas nieokreślony!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*