Kilka słów na temat delegacji

Kilka słów na temat delegacji

Podróże służbowe są powszechnie praktykowaną formą wykonywania pracy za granicą.

W Polsce do tej pory delegacje dotyczyły jedynie pracowników dużych firm, zajmujących się ścisłą współpracą z kontrahentami. Obecnie zauważa się, że nawet mniejsi przedsiębiorcy decydują się na wysyłanie swoich podwładnych w podróże służbowe, także za granicę. Jak wygląda ta kwestia ze strony prawnej i kto powinien ponosić koszty związane z delegacjami?

Przede wszystkim formalności

Podróże służbowe stały się w Polsce coraz bardziej powszechnymi praktykami, stosowanymi przez zakłady pracy. Dotyczą one sytuacji, w których zatrudniony wykonuje czynności zawodowe poza miejscem zatrudnienia. Wiążą się one niekiedy z kosztami, jakie należy ponieść w związku z czasem trwania delegacji. Są to między innymi koszty transportu, noclegu, czy wyżywienia. Przepisy prawa, a także wewnętrzne regulacje wewnątrzzakładowe określają, że w przypadku trwania podróży służbowej w określonym czasie pracownikowi przysługują określone diety zagraniczne. Należy jednak pamiętać, że aby je uzyskać potrzebne są faktury i rachunki dokumentujące fakt wystąpienia na przykład noclegu.

Zwrot kosztów wyjazdu

O zwrot może ubiegać się każdy pracownik, który został oddelegowany w podróż służbową. Jeśli zajęła ona mniej niż 8 godzin pracownikowi przysługuje 1/3 diety ustalonej przez zakład pracy. Delegacja trwająca między 8-12 godzin uprawnia do otrzymania połowy świadczenia. Natomiast każda podróż służbowa odbywająca się w czasie ponad 12 godzin uprawnia pracownika do zwrotu pełnej kwoty diety ustalonej za delegację.

2 Comments

  1. Czyli jeśli służbowy wyjazd trwał mniej niż 8 godzin, to też należą się jakieś pieniądze?

  2. Przydatne informacje!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*