Mobbing w pracy

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, iż wobec nich jest stosowany mobbing, a jeszcze mniej potrafi się do tego przyznać. Zazwyczaj kieruje nami strach i obawa o utratę pracy oraz zemstę.

 

Kiedy mówimy o mobbingu:

Mobbing definiujemy w sytuacji gdy zachodzi:

 

występowanie działań i zachowań dotyczących pracownika lub skierowanych przeciwko niemu;

oddziaływania polegają na nękaniu lub zastraszaniu;

działania są systematyczne i długotrwałe;

celem oddziaływania jest poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go od współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu;

w efekcie prowadzonych działań u pracownika występuje zaniżona ocena przydatności zawodowej, a także poczucie poniżenia czy ośmieszenia albo odizolowanie lub wyeliminowanie go z zespołu współpracowników.

Warunkiem koniecznym jest, aby wszystkie powyższe punkty zostały spełnione razem. Nie ma możliwości, aby któryś z nich wykluczyć.

Jeśli mamy wątpliwości, czy dana sprawa może być uznana jako mobbing – w tej sytuacji, kancelaria prawna online może nam pomóc. Skorzystanie z tego typu usług będzie pomocne w zebraniu dowodów do postępowania procesowego  i wspomoże nas w kolejnych krokach.

Jednak aby doszło do wszczęcia postępowania należy przedstawić dowody, którymi mogą być:

dokumenty,

korespondencja,

nagrania rozmów,

potwierdzające oskarżenia zeznania świadków.

2 Comments

  1. W naszej firmie był przypadek mobbingu, niestety sytuacja bardzo odbiła się na psychicznym zdrowiu pokrzywdzonej.

  2. Nadal stanowczo za mało się o tym mówi, ludzie najzwyczajniej się boją.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*