Umowa o pracę – okresy wypowiedzenia

Każda umowa o pracę ma w swej treści zawarty okres wypowiedzenia, który obowiązuje zarówno pracownika jak i pracodawcę.

Okres wypowiedzenia daje szansę pracownikowi na znalezienie nowej pracy a pracodawcy nowego pracownika. Został on jasno określony poprzez przepisy kodeksu pracy

Zgodnie z art. 34 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Każda umowa o pracę zawiera okres wypowiedzenia, odpowiedni do stażu pracy.

Zgodnie natomiast z art. 36 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia wynoszący tydzień lub jego wielokrotność zawsze ale to zawsze rozpoczyna swój bieg od soboty i zawsze kończy się w sobotę, niezależnie od tego czy sobota jest dniem pracującym dla pracownika czy też jest dniem wolnym od pracy.

Oczywiście można złożyć prośbę o rozwiązanie za porozumieniem stron z datą wcześniejszą, pracodawca jednak nie ma obowiązku się zgodzić. Niedotrzymanie okresu wypowiedzenia ze strony pracownika grozi naganą, z adnotacją porzucenia miejsca pracy. Pracodawca natomiast ponosi konsekwencje prawne przed PiP.

3 Comments

  1. Bardzo przydatny artykuł. Jestem zatrudniona od roku i zastanawiałam się jak wygląda okres wypowiedzenia po tak krótkim stażu pracy.

  2. Fajne uzupełnienie wiedzy z zakresu prawa pracy. Do tej pory nie byłem świadomy, że istnieją takie regulacje.

  3. Czy umowa zlecenia zakłada identyczne okresy?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*